Privacyverklaring

Borduuratelier Zaturn/Wolwebwinkel.nl bewaren alleen de bestelgegevens en uitsluitend de Naam/adres/woonplaats/telefoongegevens, zoals door klant aangegeven in de webshop, voor de wettelijk gestelde termijn door de Belastingdienst:


Bewaartermijn
U, lees Borduuratelier Zaturn/wolwebwinkel.nl, moet alle gegevens van uw administratie en over uw bedrijfsproces 7 jaar bewaren. Als u digitale gegevens (direct of later) afdrukt, moet u deze gegevens alsnog digitaal bewaren gedurende 7 jaar. U mag de gegevens alleen op papier bewaren als u een zeer kleine administratie hebt die binnen een redelijke termijn is te controleren.

 

Op geen enkele wijze worden gegevens aan derden verstrekt